Spotkanie noworoczne z arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim

  • Opublikowano: 12 Styczeń 2024
  • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Farmaceuci , należący do CzOIA 

Zapraszamy na spotkanie noworoczne z Ks.Abp. Wacławem Depo w piątek 19 stycznia 2024 o godz. 18:45, poprzedzone Mszą Świętą o godz. 18:00 w Kościele Rektorackim w Częstochowie przy Alei NMP nr 56.

Spotkanie całego środowiska medycznego odbędzie się w Auli Kurii Metropolitalnej.

Korespondencja z Przesem NFZ w sprawie sposobu rozliczania szczepień wykonywanych w aptekach

  • Opublikowano: 09 Styczeń 2024
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy do wiadomości pismo skierowanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z odpowiedzią. Korespondencja dotyczyła metody rozliczania szczepień wykonywanych w aptekach. Częstochowska OIA apelowała o zmianę sposobu dokonywania rozliczeń, na przykład wykorzystując wcześniejsze rozwiązania.

Materiały informacyjne dotyczące systemu rozliczania szczepień

  • Opublikowano: 21 Grudzień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Dzięki uprzejmości pani Iwony Tokarz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego OW NFZ udostępniamy wzór oświadczenia pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz materiały informacujne dotyczące zasad i przebiegu procesu rozliczania szczepień wykonanych w aptekach. Oświadczenie będzie przydatne, gdy wystapi chwilowy problem z dostępem do eWUŚ. Prezentacja natomiast ułatwi z pewnością przygotowanie do procesu rozliczeń.

Ministerstwo Zdrowia udziela odpowiedzi na temat dyżurów

  • Opublikowano: 20 Grudzień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/dyzury-apteczne znajduje się zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących dyżurowania aptek według zasad określonych w nowelizacji prawa farmaceutycznego. Przytaczamy kilka z nich:

Czy wyznaczanie dyżurów aptecznych jest obowiązkowe?

Zasadniczo niezależnie od sytuacji, zawsze w powiecie, którego siedzibą jest miasto liczące powyżej 40 tysięcy mieszkańców, wyznaczanie dyżurów jest fakultatywne.

Ubezpieczenie grupowe OD dla członków izby

  • Opublikowano: 15 Grudzień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Informujemy, że Częstochowska OIA ma zamiar zawrzeć umowę ubezpieczenia OC dla swoich członków na rok 2024. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym wykonywanie szczepień (także poza miejscem stałego zatrudnienia), testów diagnostycznych, czy związanych z nieprawidłową realizacją recepty. Suma gwarancyjna za jedno zdarzenie wynosić będzie 200.000 zł, istnieje także opcja indywidualnego wykupu dodatkowych świadczeń. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są do wglądu w biurze izby.

Strony