RADA

PREZYDIUM ORA:

 

PREZES
mgr farm. PRZEMYSŁAW ORLIKOWSKI

V-CE PREZES
mgr farm. Janusz Chmielewski

SEKRETARZ
mgr farm. Agnieszka Fenig

SKARBNIK
mgr farm. Monika Stolarczyk

CZŁONEK PREZYDIUM
  mgr farm. Mariusz Pikuła

 

CZŁONKOWIE ORA:

mgr farm. Aleksandra Gawron
mgr farm.  Adam Kwapisz
mgr  farm.  Jakub Pacuda
mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska
mgr farm.  Karolina Wotlińska-Pełka

 

 

SĄD APTEKARSKI

 

PRZEWODNICZĄCY

mgr farm. Monika Motyl

  Skład Sędziowski:
     
mgr farm. Jan Bieńkowski
mgr farm. Michał Gawron
mgr farm. Katarzyna Lewanowicz
mgr farm. Katarzyna Leszcz
mgr farm. Anna Ploska-Pradela (do 10.03.2023) mgr farm. Agata Musiałek (od 11.03.2023)
mgr farm. Magdalena Zawadzka-Wilk

 

RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr farm. Anna Knop

zastępcy:

mgr farm. Anna Binek
mgr farm. Małgorzata Dubnicka
mgr farm. Magdalena Frączek-Muller

 

KOMISJA REWIZYJNA

  mgr farm. Artur Ozimek
mgr farm. Małgorzata Strąk
mgr farm. Dominika Rajczyk-Wrona
 

 

Komisja do spraw wykonywania zawodu i aptek ogólnodostępnych

przewodniczący: mgr farm. Janusz Chmielewski

Komisja do spraw aptek szpitalnych

przewodniczący: mgr farm. Agnieszka Fenig

Komisja socjalno – bytowa

przewodniczący:  mgr farm. Adam Kwapisz

Komisja do spraw seniorów zawodu

przewodniczący: mgr farm. Janina Przedpełska - Szerlowska

Komisja do spraw młodej farmacji "Klub Młodych Farmaceutów"

przewodniczący: mgr farm. Aleksandra Gawron