Harmonogram

W pierwszej połowie roku 2023 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  •  6 lutego
  • 20 lutego
  • 6 marca
  • 20 marca
  •  3 kwietnia
  • 17 kwietnia
  •  8 maja
  • 22 maja
  • 12 czerwca

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.