Harmonogram

W drugiej połowie roku 2022 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  •  5 września
  • 26 września
  • 10 października
  • 24 października
  •  7 listopada
  • 21 listopada
  • 12 grudnia

oraz na początku roku 2023:

  • 2 stycznia
  • 16 stycznia

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.