Harmonogram

W czwartym kwartale 2021 roku i na początku roku 2022 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej zaplanowane są na:

  • 18 października
  •  8 listopada
  • 22 listopada
  • 13 grudnia
  •  3 stycznia
  • 24 stycznia
  • 7 lutego

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, pośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.