Kontakt

CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
UL. WASZYNGTONA 28 m 7 
42-200 CZĘSTOCHOWA 

 

Biuro Izby czynne:
poniedziałek w godz. 12-20
wtorek-piątek w godz. 9-16

tel.: 502-328-578 albo 516-485-770

Harmonogram posiedzeń ORA znajduje się pod adresem: http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1155

Wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA (np. wnioski o opinię dla kandydatów na kierowników, prośby o przedłużenie okresu edukacyjnego itd.) winny wpłynąć do biura izby 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 

     

 

https://www.facebook.com/CzestochowskaOIA/

 

e-mail: biuro@czoia.pl

 

Sekretariat Izby prowadzi p. Lucyna Wojtas.

NUMER KONTA BANKOWEGO:
PKO BP 70 1020 1664 0000 3002 0139 7645

 

Pomoc prawną aptekarzom - członkom OIA w Częstochowie świadczy Pan mec. Jacek Kołodziejczyk po uprzednim ustaleniu terminu w biurze Izby.

 

BIP