Ankieta na temat udzielania instruktażu obsługi inhalatorów przez farmaceutów

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu odnośnik do kwestionariusza dotyczącego udzielania pacjentom instruktażu z obsługi tzw. inhalatorów kieszonkowych. Badanie stanowi podstawę pracy magisterskiej studentki w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM, a także posłuży do zaprojektowania interwencji szkoleniowej dla farmaceutów i pacjentów.

Nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa URPLWMiPB w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stan na dzień 1 stycznia 2020 r. Dokument dostępny jest pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/48/journal/6191

Przypominamy, że dokument elektroniczny ma taką samą wartość jak papierowy i może być przedstawiony inspektorom w czasie kontroli.

Ankieta dotycząca świadczenia usługi szczepień ochronnych w aptekach

 • Opublikowano: 11 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała ankietę, któa ma zebrać opinie farmaceutów w kwestii wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych. Zachęcamy do udziału! Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGU0OXdOFHFMDcBuieyv8McGFfuQm...

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • Opublikowano: 07 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie centrali NFZ (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarza...) opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zasady realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zasadnicza zmiana polega na tym, że realizator zlecenia (sklep, apteka) nie musi zawierać odrębnych umów z poszczególnymi oddziałami NFZ, które poświadczały zlecenia.

Kolejny webinar Aptekarskiej Szkoły Zarządzania

 • Opublikowano: 02 Lipiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Aptekarska Szkoła Zarządzania organizuje w najbliższy wtorek, tj. 7 lipca szkolenie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na 4 punkty twarde.
Temat szkolenia: "Opieka farmaceutyczna dla pacjentów stosujących leki wziewne"

Prelegent: prof. dr harb. Ewa Poleszak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Data: 7 lipca godz. 19:00

Link do rejestracji:

Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej

 • Opublikowano: 29 Czerwiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:
1) skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz(1).
2) skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;

Suplement do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

 • Opublikowano: 24 Czerwiec 2020
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o Suplemencie 10.2 do Farmakopei Europejskiej. Obowiązuje on kraje członkowskie UE od dnia 1 lipca 2020 r. Więcej informacji, w tym zawartość suplementu, znajduje sięw komunikacie na stronie Urzędu: http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-23-czerwca-2020-r-w-sprawie-zawa...

Strony