Zmiana stawki VAT na niektóre wyroby medyczne i higieniczne od 01.04.2020

  • Opublikowano: 27 Marzec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ustawa z dnia 9.08.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów (Dz. U. poz. 1751) wprowadziła zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Zamiast dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) wprowadziła ogólnoeuropejską nomenklaturę scaloną (CN). Skutkiem tej zmiany jest przekwalifikowanie niektórych towarów będących w obrocie w aptekach do innej stawki podatku VAT. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów medycznych, produktów higienicznych i przeznaczonych dla dzieci. Zmiany mogą być zarówno w górę, tzn. z 8% na 23%, jak i w dół, z 23% na 8% albo z 8% na 5%.

Komunikat Śląskiego WIF w sprawie podjęcia działań zabezpieczających w aptekach i punktach aptecznych

  • Opublikowano: 19 Marzec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W załączeniu przekazujemy pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego.

Komunikat NFZ dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • Opublikowano: 18 Marzec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Centrala NFZ wystosowała komunikat dotyczący zasad wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne w czasie zagrożenia epidemicznego:

Regionalna baza specjalistów - żywienie pozajelitowe, cytostatyki

  • Opublikowano: 17 Marzec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, Śląska Izba Aptekarska oraz Wojewódzki Konsultant d.s. Farmacji Szpitalnej zwracają się z prośbą do farmaceutów szpitalnych posiadających kompetencje/uprawnienia do sporządzania żywienia pozajelitowego i cytostatyków, o dobrowolne wpisywanie się do bazy Izby (link pod spodem). Działanie to ma na celu stworzenie regionalnej bazy specjalistów, którzy, w przypadku ewentualnych, nasilonych absencji, mogliby zabezpieczyć potrzeby pacjentów w regionie.

Strony