Komunikat Ślaskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia

  • Opublikowano: 01 Marzec 2024
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że do 30 marca zostały odblokowane umowy na realizację świadczeń (np. zaopatrzenie ortopedyczne, środki pomocnicze, szczepienia - nie recepty!) z 2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że do dnia 30 marca 2024 roku zostały odblokowane umowy za 2023 rok. Odblokowanie umów umożliwi Państwu dokonanie korekty zakwestionowanych świadczeń.
Status odblokowania umożliwia:
• usuwanie świadczeń nierozliczonych,
• usuwanie świadczeń rozliczonych,
• poprawę danych statystycznych bez możliwości korygowania rozliczeń.
Błędnie zarejestrowane świadczenia dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce: Umowa na realizację świadczeń-> Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. W filtrze należy wybrać: rok 2023, miesiąc sprawozdawczy, kod umowy, status weryfikacji - zweryfikowane automat, wynik weryfikacji – błąd.

Komunkat jest dostępny po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy.