Prawo


Na stronie Internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się zbiór wszelkich przepisów prawa, które odnoszą się do działalności aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych. Nosi on nazwę Lex Apothecariorum i jest dostępny pod adresem http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ . 

Wykaz znajdujący się poniżej zawiera najważniejsze akty prawne.


Ustawa o Izbach Aptekarskich tekst ujednolicony (także plik do pobrania na dole strony)


Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

http://nia.org.pl/dat/attach/566_kodeksetykiaptekarzarporyginal.pdf


Ustawa z 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne z późniejszą zmianą

https://www.gif.gov.pl/pl/prawo/ustawa-prawo-farmaceuty/116,dok.html?poz=1


Zbiór rozporządzeń odnoszących się do aptek wydanych na podstawie Prawa Farmaceutycznego

https://www.gif.gov.pl/pl/prawo/ustawa-prawo-farmaceuty/116,dok.html?poz=3


Rozporządzenie MZ w sprawie recept (także plik do pobrania na dole strony)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/745


Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (także plik do pobrania na dole strony)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696


Rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i materiałów  medycznych (także plik do pobrania na dole strony)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/493