Zmiana wysokości taxa laborum

  • Opublikowano: 19 luty 2024
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw z dnia 16.04.2024 pod pozycją 203 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie leków, któe mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Nowelizacja dotyczy kwot kosztu wykonanai leku recepturowego, czyli taxa laborum. Dla większości leków wyniesie ona 31,81 zł, a dla recept wykonywanych w warunkach jałowych 63,63 zł. Uściślono także, że obie kwoty obejmują także podatek VAT. Konsekwencją podniesienia taxa laborum jest też zwiększenie marży na lekach recepturowych, bo wartość 63,63 jest górną kwotą tejże marży.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia, czyli 2 marca 2024 r. według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu RP i dotyczyć będzie również recept, które zostały przyjęte do realizacji przed tą datą, a lek nie został wydany pacjentowi.