Uwagi NRA do ustawy refundacyjnej

  • Opublikowano: 30 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z planowaną nowelizacją ustawy refundacyjnej i zaproszeniem ze strony ministerstwa do przesyłania uwag, jakie zmiany powinny byc wprowadzone w czasie tej nowelizacji, Naczelna Rada Aptekarska skierowała do Ministra Zdrowia dokument zbierający najważniejsze, zdaniem Rady, propozycje zmian w ustawie.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTFarm.

  • Opublikowano: 29 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

14 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Oddziału w latach 2010-1013.

Po stwierdzieniu zasadności wydatków oraz prawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej Oddziału, Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory na Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.

Po raz kolejny Prezesem Oddziału został mgr farm. Przemysław Orlikowski, otrzymując największą ilość głosów.

Ankieta Komisji Europejskiej ws. opłat za płatności kartą kredytową

  • Opublikowano: 23 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Polsce apteki ponoszą duże koszty związane z płatnościami dokonywanymi przez pacjentów kartą kredytową. Ponieważ jest to problem występujący również w innych krajach Unii Europejskiej, prowizja za opłatę kartą kredytową jest obecnie analizowana w coraz większym stopniu przez instytucje europejskie. Komisja Europejska rozpoczęła wiele dochodzeń w sprawach antymonopolowych w zakresie opłat kartami kredytowymi.

Szkolenie BHP

  • Opublikowano: 21 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska organizuje szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców. Planowane jest ono na 8 czerwca 2013r. (sobota) od godz. 9 w siedzibie Izby, ul. Waszyngtona 28m7 koszt 120-150zł. /osoba
(koszt uzależniony od ilości chętnych).
Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do biura izby.

Istnieje również możliwość zorganizowania kursu dla pracowników (ważny 3 lata )
przy stworzeniu grupy min. 30 osób koszt 35zł. Termin do ustalenia.

Ankieta NIA na temat braków leków w hurtowniach

  • Opublikowano: 15 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła na swojej stronie internetowej ankietę, w której można zgłaszac braki leków w hurtowniach. Informacje te zostaną przekazane do wiadomości GIF oraz Ministerstwa Zdrowia. Więce jinformacji na temat tej ankiety znajdą Państwo w piśmie Prezesa NRA (w załączeniu) oraz na stronie NIA pod adresem:

http://nia.org.pl/page/86/gt-ankieta-informacja-z-aptek-na-temat-brakow-...

Strony