Zmiana rozporządzenia w sprawie dopłaty pobieranej za wydawanie leków w porze nocnej

  • Opublikowano: 24 Kwiecień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty - http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/478