Informacje ŚlOW NFZ dotyczące aneksowania umów na realizację recept oraz udzielania pełnomocnictw

  • Opublikowano: 23 Kwiecień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na tronie internetowej Śląskiego NFZ opublikowano instrukcje oraz wzory pism w przypadku: