Pismo do Prezes NFZ w sprawie kar nakładanych na apteki

  • Opublikowano: 17 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Władze Śląskiej OIA skierowały do NFZ pismo dotyczące nakładania kar na apteki za nieprawidłowo przesłane dane dotyczące zrealizowanych recept refundowanych. Istotą pisma jest konstatacja, iż według przepisu kara jest nakładana na aptekę w przypadku jednoczesnego spełnienia dwu warunków: przekazania nieprawidłowych danych i wypłacenia nenaleznej refundacji.W związku z tym, jeśli nie doszło do wypłacenia nienaleznej refundacji, kara nie powinna by nakładana. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź Pani Prezes NFZ.