Uchwały

W tym miejscu publikujemy niektóre uchwały przyjęte przez Częstochowską Okręgową Radę Aptekarską VII kadencji. Wybrane zostały te dokumenty, które nie dotyczą bieżącej działalności Izby (np. opniowania kandydatów na kierowników, nowych aptek, indywidualnych spraw farmaceutów), lecz kwestii ogólnych i organizacyjnych.