Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminu ważności recept

  • Opublikowano: 14 Listopad 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Ministra Zdrowia otrzymaliśmy pismo jednoznacznie wyjaśniające zasadę obliczania terminu ważności recepty. Pełna treśc znajduje się w załączniku, najważniejsze fragmenty brzmią następująco:

[...] Do przepisów będących przedmiotem zapytania nie mają zastosowania żadne odrębne (od standardowych dla krajowego porządku prawnego), przepisy prawa określające zasady liczenia terminów, w tym w zakresie realizacji recept. [...] ...dla recepty z 30-dniowym terminem ważności wystawionej np. 7 listopada, pierwszym dniem możliwej jej realizacji jest ten dzień, ale pierwszym dniem biegu 30-dniowego terminu ważności będzie dzień następny, tj. 8 listopada, zaś ostatni dzień tego terminu (tzn. ostatni dzień, w którym formalnie możliwa jest realizacja recepty z takim terminem ważności) przypadnie na dzień 7 grudnia tego samego roku.

Dziękujemy za odpowiedź rozwiewającą ewentualne wątpliwości.