Stanowisko NRA po ostatnich zmianach cen urzędowych

  • Opublikowano: 04 Styczeń 2016
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do Ministra Zdrowia pismo, w którym apeluje o wprowadzenie rozwiązań kompensujących aptekarzom straty powstałe w wyniku zmian cen urzędowych. Jednocześnie Naczelna Rada Aptekarska prosi apteki o nadsyłanie informacji na temat wysokości tych strat.

Pisma do MZdr. oraz do aptek znajdują się w załącznkach.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie wystawiania recept

  • Opublikowano: 31 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

W odpowiedzi na pismo Prezesa NRA wiceminister Łanda udzielił informacji, że do czasu opublikowania nowego rozporządzenia regulującego wystawianie recept obowiązują dotychczasowe przepisy, a nowe dane mają charakter fakultatywny.Całość pisma znajduje się pod adresem: http://www.mz.gov.pl/?a=38066

Życzenia świąteczne

  • Opublikowano: 23 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zdrowia, spokoju ducha, radości i miłości wszystkim członkom Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2016 Roku życzy

                                                                                                                                  Częstochowska  Rada Aptekarska

Informujemy, iż w wigilię, 24.12.2015 biuro izby będzie nieczynne.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

  • Opublikowano: 22 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek umieszczania na recepcie kodu pocztowego świadczeniodawcy i numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Oznaczałoby to, iż wszystkierecepty wystawione po 12.12.2015 a nie zawierające tych danych mogą zostać potraktowane przez NFZ jako nieważne. 

Jednak w koncowej częśći tej ustawy znajduje się następujący wpis: 

Strony