Zapytanie do Ministra Zdrowia

  • Opublikowano: 21 luty 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami kierujemy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące upływu terminu realizacji recept. Istnieje bowiem sprzeczność pomiędzy przyjętą jakiś czas temu interpretacją  (pismo NFZ/CF/DGL/2011/075/0531/10/22585/MSŁ skierowane do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ od Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ) a przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego. W załączeniu pełna treść pisma.