Wiadomości z prac Sejmu i Senatu dot. problemów farmacji

  • Opublikowano: 08 Październik 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Proponujemy zapoznać się poniższymi dokumenatmi odnoszącymi się do spraw farmacji i refundacji leków w Polsce:

Odpowiedź MZ na interpelację:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0CF89313&view=S

Informacja nt. skutków ustawy refundacyjnej:
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,283,2.html#k1nDgozbopFSr5hYmYFmomli

Podkomisja zdrowia 07.10.2014 15.39.00
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#A59F4ED44AA3C054C1257D6300338DFD