Odpowiedź ŚlOW NFZ w sprawie recept ze Szpitala Hutniczego

  • Opublikowano: 07 Sierpień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Załączeniu przekazujemy korespondencję pomiędzy OW NFZ w Katowicach a Izbą Aptekrską w sprawie stosowania przez Szpital Hutniczy recept z nieaktualnym numerem REGON.