Wyjaśnienie kwestii wolontariatu w aptekach.

  • Opublikowano: 23 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do izb okręgowych pismo odnoszące się do możliwości odbywania wolontariatu w aptekach (w załączniku). Radca prawny CzOIA dodał do niego następujący komentarz wyjaśniający szczegółowo tę kwestię:Stosownie do treści art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, apteka ogólnodostępna nie jest podmiotem, na rzecz którego można wykonywać wolontariat, nie jest bowiem podmiotem leczniczym. Można być wolontariuszem w podmiocie leczniczym (szpitale, hospicja) lub w organizacji pożytku publicznego. Jeżeli ktoś wykonuje nieodpłatnie czynności na rzecz apteki ogólnodostępnej to nie jest wolontariuszem w sensie prawnym. Oczywiście może to robić ale to rodzi za sobą konkretne konsekwencje podatkowe - przychód z tzw. nieodpłatnego świadczenia. Dodatkowo taka "praca" nie jest wliczana do stażu pracy farmaceuty.