Pismo Prezesa NRA dot. wydawania leków

  • Opublikowano: 13 Marzec 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA w piśmie skierowanym do wszystkich farmaceutów przypomina o warunkach, na jakich można dzielić opakowania leków i wydawać leki w opakowaniach innych niż fabryczne.