Stanowisko MZ w sprawie nakładania kar umownych na apteki

  • Opublikowano: 28 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląska OIA uzyskała od Ministerstwa Zdrowia opinię dityczącą nakładania przez NFZ kar na apteki, które przekazały nieprawidłowe dane statystyczne. Zgodnie z tym stanowiskiem, nałożenie kary może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy apteka przekaże nieprawdziwe dane i NFZ wypłaci aptece nienależną refundację. Pełna korespondencja pomiędzy Izbą Śląską, NFZ i ministerstwem znajduje się na stronie http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5410.html