Materiały informacyjne dotyczące systemu rozliczania szczepień

 • Opublikowano: 21 Grudzień 2023
 • Przez : Janusz Chmielewski

Dzięki uprzejmości pani Iwony Tokarz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego OW NFZ udostępniamy wzór oświadczenia pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz materiały informacujne dotyczące zasad i przebiegu procesu rozliczania szczepień wykonanych w aptekach. Oświadczenie będzie przydatne, gdy wystapi chwilowy problem z dostępem do eWUŚ. Prezentacja natomiast ułatwi z pewnością przygotowanie do procesu rozliczeń.

Rozliczenie polega na przesłaniu do NFZ pliku XML (podobnego do tego o zrealizowanych receptach) w formacie SWIAD. Obecnie taki plik da się stworzyć wyłącznie za pomocą oprogramowania obsługującego świadczeniodawców - przychodnie, gabinety itp.. Programy te doskonale radzą sobie z komunikacją z NFZ, a w niektórych można od razu rejestrować przebieg kwalifikacji i szczepienia, pomijając gabinet.gov.pl. Jednak są zbyt rozbudowane, jak na potrzeby aptek. Prowadzone są rozmowy z niektórymi producentami oprogramowania, aby przygotować rozwiązanie umożliwiające łatwiejsze przygotowanie pliku SWIAD.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczeń:

 1. Pacjent musi mieć wystawione skierowanie na szczepienie COVID.

 2. Bezwzględnie należy sprawdzić w eWUŚ status ubezpieczenia pacjenta, bo wtedy powstaje ślad w systemie NFZ, że w danym dniu było to sprawdzone i pacjent był ubezpieczony; sygnał w gabinet.gov.pl mimo pozytywnej weryfikacji nie generuje tego śladu.

 3. Apteka rozlicza się w cyklu miesięcznym, ale:

  1. można wielokrotnie wysyłać pliki sprawozdawcze SWIAD za krótsze okresy, np. tygodniowe czy nawet dzienne;

  2. nie rozliczone pozycje są kumulowane i będą rozliczane przy najbliższym generowaniu rachunku dla NFZ, nie ma obowiązku rozliczania co miesiąc;

  3. okresem rozliczeniowym jest rok, więc można dokonywać rozliczeń w ciągu całego roku;

  4. ostateczny termin rozliczenia kończy się po 40 dniach od zakończenia roku, czyli 9 lutego następnego roku; jeśli z jakiegoś powodu apteka nie rozliczy świadczeń, może wystąpić do Dyrektora OW o ponowne umożliwienie przesłania danych (coś podobnego do otwarcie okresu rozliczeniowego w przypadku recept).

 4. W przypadku pacjenta, którego koszty ubezpieczenia pokrywa gmina decyzją wójta/burmistrza, albo pacjenta z UE lub innego, który nie ma PESEL wprowadzamy inne dane, analogicznie jak przy receptach.

 5. Należy zeskanować kartę EKUZ, poświadczenie, decyzję itp., skan przesyła się póxniej do NFZ wraz z rachunkiem.