Ubezpieczenie grupowe OD dla członków izby

  • Opublikowano: 15 Grudzień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Informujemy, że Częstochowska OIA ma zamiar zawrzeć umowę ubezpieczenia OC dla swoich członków na rok 2024. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym wykonywanie szczepień (także poza miejscem stałego zatrudnienia), testów diagnostycznych, czy związanych z nieprawidłową realizacją recepty. Suma gwarancyjna za jedno zdarzenie wynosić będzie 200.000 zł, istnieje także opcja indywidualnego wykupu dodatkowych świadczeń. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są do wglądu w biurze izby.

UWAGA!!! Ubezpieczeniem objęci będą wyłącznie farmaceuci nie zalegający z opłacaniem składek (na dzień 31.12.2023r.). W związku z tym zachęcamy do uregulowania składek członkowskich. Wysokość składki można uzgodnić z biurem izby lub sprawdzić na naszej stronie w zakładce http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/26. Tam również znajduje się numer konta bankowego izby.