Wybory Delegatów OIA Częstochowa 26 styczeń 2013 r

  • Opublikowano: 10 Styczeń 2013
  • Przez : Janusz Bitner

 

Upływa koniec kadencji delegatów wybranych w poprzedniej kadencji.

Zgodnie z uchwałą ORA w Częstochowie nr 57/VI/2012 z dnia 22 listopada 2012, tak jak w latach poprzednich, nasza Izba została podzielona na 3 okręgi wyborcze.

 

Rejon Częstochowa obejmuje farmaceutów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego oraz nie objętych pozostałymi rejonami – uprawnionych do wyboru delegatów jest 367 aptekarzy , którzy wybierają 73 delegatów.

 

Rejon Lubliniec obejmuje farmaceutów z powiatu lublinieckiego i oleskiego oraz zamieszkalych w gminach ościennych - uprawnionych do wyboru delegatów jest 63 aptekarzy, którzy wybierają 13 delegatów

 

Rejon Myszków obejmuje farmaceutów z powiatu myszkowskiego oraz zamieszkałych w gminach ościennych - uprawnionych do wyboru delegatów jest 57 aptekarzy, którzy wybierają 11 delegatów.

 

Informujemy, że zebranie rejonowe dla wszystkich trzech rejonów odbędzie się auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1- go Maja 40 w dniu

 

26 stycznia 2013 r (sobota) godzina 1600

 

 

O terminie zebrania wszyscy aptekarze zostaną jeszcze powiadomieni pisemnie.

 

Przypominamy, że uczestnictwo członka Izby na zebraniu jest zarówno prawem jak i obowiązkiem każdego członka Izby Aptekarskiej.

 

Jednocześnie informujemy, że w razie niemożności osobistego uczestnictwa w zebraniu (wypadki losowe) istnieje możliwość wzięcia czynnego udziału w wyborach poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa Koleżance lub Koledze.

Z treści tego pełnomocnictwa winno jasno wynikać, że udziela się go do głosowania w imieniu udzielającego tego pełnomocnictwa, bądż wyraża się zgodę na kandydowanie do organów samorządu.

W załączniku zamieszczamy uchwałę KZA w sprawie wyboru delegatów na okręgowe zjazdu aptekarzy