Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

  • Opublikowano: 15 Październik 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Zdrowia odnoszące się do wystawiania recpet przez farmaceutów. Z treści pisma wynika, że farmaceuci są uprawnieni do wystawiania recept wyłącznie na produkty lecznicze o statusie Rp.. Uprawnienia nie obejmują leków o kategorii dostępności Rpw., Rpz., wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i leków recepturowych.