Koniec okresu przejściowego w zasadach wystawiania i realizacji recept - aktualizacja

  • Opublikowano: 28 Czerwiec 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy, że 30 czerwca kończy się okres przejściowy w zasadach wystawiania i realizacji recept. Od 1.07.2021 obowiązują tylko nowe zasady, chyba, że recepta była wystawiona przed tą datą i jest jeszcze ważna. Nowości wyglądają następująco:

  • obowiązuje wyłącznie nowy wzór recepty papierowej (brak na niej pola "Oddział NFZ", jest adnotacja "dane i podpis osoby uprawnionej" lub "dane i podpis lekarza" w przypadku recept Rpw.);
  • recepta wystawiona na "starym" druku jest nieważna!, w przypadku leków z grup P lub N nie można jej zrealizować, inne leki tylko za 100% odpłatnością;
  • każda recepta na leki z grupy N i P musi mieć unikalny numer, także recepta weterynaryjna (na dwudziestej pierwszej pozycji numeru takiej recepty wystawianej przez lekarza bez umowy z NFZ i wtererynarza znajduje się cyfra "7", recepty narkotyczne weterynaryjne zaczynają się od cyfr "07" ), nie można zrealizować recepty na leki psychotropowe i narkotyki, jeżeli nie ma tego numeru;
  • każda recepta na leki z grupy N i P musi mieć kod kreskowy wyrażający numer PWZ osoby wystawiającej receptę oraz REGON świadczeniodawcy (recepty pro auctore i pro familia nie); recepty weterynaryjne nie muszą mieć kodów kreskowych;
  • ważność całej recepty ogranicza lek o najkrótszym okresie realizacji - jeżeli na recepcie jest antybiotyk, to cała recepta jest ważna 7 dni!
  • dawkowanie leku recepturowego do stosowania na skórę - wystarcza podanie częstotliwości stosowania, np. 2*dziennie;
  • dawkowanie innych leków - musi być to informacja o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie, np. 2*1, 1 tabl. dziennie itd.
  • zbieg uprawnienia dodatkowego i oznaczenia odpłatności przy leku 100% (X) - realizuje się ten lek na 100% z wyjątkiem uprawnienia "IB", "WE" oraz "ZK", ale tylko wtedy, gdy dotyczy to leku z listy bezpłatnych leków dla zasłużonych dawców krwi.

Informacje na ten temat znaleźć można także na stronie Kieleckiej OIA https://www.koia.kielce.pl/zmiany-od-01-07-2021r-w-sprawie-recept/ oraz na portalu mgr.farm https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-zmiany-w-zasadach-realizacji-recept-w...