Przypomnienie o kończącym się okresie edukacyjnym

  • Opublikowano: 11 Październik 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy, że niedługo zakończy się okres edukacyjny 2016-2020. Farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy oraz dokumentowania tego procesu uzyskiwaniem punktów edukacyjnych. W ciągu pięcioletniego okresu należy zgromadzić 100 punktów, z czego przynajmniej 50 pochodzić musi z kursów prowadzonych przez upoważnione jednostki i kończyć się testem uzyskanej wiedzy. Potwierdzeniem zakończenia kursu jest imienny certyfikat wystawiony przez organizatora kursu. Pozostałe 50 punktów można otrzymać za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych izb aptekarskich, publikacje naukowe i popularno-naukowe, opiekę nad studentem-stażytą, wygłoszenie referatu oraz uzyskanie stopnia i tytułu naukowego a także specjalizacji. Szczegółowy spis poszczególnych form kształcenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. (DzU poz. 499) dostępny wraz z pełną treścią tegoż przepisu pod adresem: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/rozp_ws_szkolen_no...

Zważywszy na aktualną sytuację epidemiologiczną jedyną dostępną formą szkoleń są kursy internetowe. Pod zakładką SZKOLENIA/KURSY zamieściliśmy zaktualizowaną listę stron internetowych, które oferują takie szkolenia, choć zapewne nie jest ona wyczerpana, gdyż formę edukacji on-line oferuje coraz więcej podmiotów przy współpracy z uczelniami. Warte zainteresowania są dwa nowe projekty NIA: http://www.webinarnia.nia.org.pl/ i https://www.aptekarzpolski.pl/akademia/

Zwaracamy także uwagę na to, iż farmaceutów z terenu Częstochowskiej OIA obowiązuje uchwała opisująca szczegółowo tryb zaliczania obowiązku szkoleniowego. Uchwała dostępna jest pod zakładką SZKOLENIA, tam także można znaleźć jej poręczny skrót.

Przypominamy także, że farmaceuta, który z różnych powodów nie może dopełnić obowiązku uzyskiwania punktów edukacyjnych powinien wystąpić do końca danego okresu edukacyjnego (czyli do 31 grudnia) do Okręgowej Rady Aptekarskiej o przedłużenie tego okresu. Przedłużenie można uzyskać maksymalnie na 2 lata, przy czym równocześnie biegnie kolejny okres edukacyjny.