Zmiana stawek VAT odroczona

  • Opublikowano: 31 Marzec 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 556 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/556/D2020000055601.pdf

Obecne brzmienie w/w rozporządzenia brzmi:

„§ 3. Do celów:
1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 31 czerwca 2020 r.,
[...]
− stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października
2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).”.