Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

 • Opublikowano: 31 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie uprzejmie zapraszamy na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej , który odbędzie się w dniu 3 marca 2017r. (piątek) godz. 18 w sali kinowej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, przy ul. J. Waszyngtona 4/8 (dawny Dom Partii).

W przypadku braku quorum drugi termin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy ustala się na godz. 18,15.

Stanowisko NIA po odrzuceniu poselskiego projektu zmian w Prawie Farmaceutycznym

 • Opublikowano: 25 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego trafi na posiedzenie plenarne Sejmu

Wniosek o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, zgłoszony przez posła Michała Cieślaka z ugrupowania Polska Razem Jarosława Gowina, podczas posiedzenia sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji (25 stycznia br.), jest dużym zaskoczeniem dla całego środowiska polskich farmaceutów.

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego odrzucona przez komisję sejmową

 • Opublikowano: 25 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Nadzwyczajna komisja sejmowa do spraw deregulacji odrzuciła na dzisiejszym posiedzeniu poselski projekt nowelizacji Parawa Farmaceutycznego, który miał między innymi wprowadzić wspólczynniki demo- geograficzne oraz zasadę "adpteka dla aptekarza". Na wniosek jednego z posłów PiS projekt zostanie włączony do prowadzonej przez rząd tzw. "dużej" nowelizacji Parawa Farmaceutycznego.

Nowelizacja będzie jeszcze przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Wyjazd na narty.

 • Opublikowano: 19 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski
Przypominamy o wyjeździe do miejscowości Zawoja na stok Mosorny Groń w dniu 12.02.2017. Na szczycie czeka na nas mały bar, natomiast pod stokiem chata góralska, gdzie serwowane są tradycyjne góralskie dania. 
Mamy nadzieję, że ten całodzienny wyjazd pozwoli jeszcze bardziej zintegrować nasze środowisko farmaceutyczne.
Aby zapisać się na wyjazd należy wysłać swoje dane (Imię, nazwisko, PESEL) na adres michal.underman@outlook.com lub podać telefonicznie (508 338 854).

Wpisowe na wyjazd wynosi 20zł.

Pozytywna opinia Komisji Zdrowia dla nowelizacji Prawa Farmaceutycznego

 • Opublikowano: 17 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

W dniu 17-01-2017 Komisja Zdrowia Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy "Prawo Farmaceutyczne", wprowadzający między innymi zasadę "apteka dla aptekarza" oraz ograniczenia demo- i geograficzne otwierania nowych aptek.

Więcej informacji na temat procesu legislacyjnego oraz opinie na temat zmian znajdują się w artykułach dostępnych pod adresami:

Zaproszenie na konferencję szkoleniową PTFarm. o/Katowice

 • Opublikowano: 14 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach bardzo serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem spotkania farmaceutów do wzięcia udziału w XIII konferencji naukowo – szkoleniowej, która odbędzie się dnia: 25.01.2017 r. /środa/ w godz. od 10.00 do 13.00 w sali audytoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Uchwała w sprawie delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy

 • Opublikowano: 12 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Rada Aptekarska postanowiła uchylić obowiązującą uchwałę w sprawie delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy. W związku z tym obecnie do udziału w zjeździe uprawnieni i zobowiązani są wszyscy farmaceuci - członkowie Częstochowskiej Izby Aptekarskiej. Uchwała dostępna jest pod adresem http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/uchwa%C5%82a_deleg...

Jeszcze o wydawaniu leków OTC zawierających substancje psychoaktywne

 • Opublikowano: 11 Styczeń 2017
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia przekazało do Naczelnej Izby Aptekarskiej informację odnosząca się do zmian w wydawaniu produktów leczniczych zawierających w swym składzie substancje psychoaktywne. Wyjaśnia w nim, iż ilości substancji określone w rozporządzeniu odnoszą się nie do czystych substancji lecz ich soli, estrów i innych związków chemicznych. Pełna treść pisma znajduje się w załączniku.

Strony