Nowe zasady ordynacji leków zebrane przez "Medycynę Praktyczną"

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

W portalu "Medycyna Praktyczna" zamieszczono kompendium zasad wystawiania recept z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zainteresowanych odsyłamy pod adres: http://prawo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/135747,nowe-zasady-ordynacji-lekow-i-ich-praktyczne-skutki?u=159723154&rid=D2BBB72KNF91155B48F590AEI2WUA40.

Problem z przekazaniem danych XML do Śląskiego OW NFZ

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski
wersja Portalu Świadczeniodawcy

UWAGA!!! Podczas próby przekazania danych o zrealizowanych receptach w Portalu Świadczeniodawcy pojawia się komunikat: Symbol podmiotu nadawczego niezgodny z odpowiednim identyfikatorem wysyłającego świadczeniodawcy. Problem leży po stronie OW NFZ i dotyczy praktycznie wszystkich oddziałów, które używają Portalu Świadczeniodawcy. W oddziałach, gdzie funkcjonuje SZOI import przesyłki jest bezproblemowy. 

Portal Świadczeniodawcy musi mieć wersję 2.3063, jak na załączonym przykładzie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji przekazywanych do NFZ

 • Opublikowano: 13 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

08-01-2016 w Dzienniku Ustaw 2016 poz. 31 ukazała się nowelizacja rozporządzenia określającego zakres i format danych gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem recept wystawianych przez pielęgniarki i położne oraz zlikwidowaniem umów na wystawianie recept przez lekarzy dla siebie i najbliższej rodziny.

Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/31

Raport Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej na temat legislacji w ochronie zdrowia

 • Opublikowano: 09 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prowadził kilkunastomiesięczny projekt badający procesy legislacyjne w służbie zdrowia. Jego głównym rezultatem jest raport, przygotowany pod redakcją dr hab. n. prawn. Doroty Karkowskiej, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy członków Grupy Monitorującej: Tymoteusza Barańskiego, adwokata oraz  dr n. chem. Rafała Świerzewskiego.

Stanowisko Rady Ministrów w sparwie zmiany ustawy refundacyjnej

 • Opublikowano: 06 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przekazała na ręce Marszłka Sejmu stanowisko rządu w sprawie obywatelskiego projektu zmiany ustawy refundacyjnej. Jednym z punktów nowelizacji jest umożliwienie aptekom zwracanie leków refundowanych do hurtowni a hurtowniom do podmiotu odpowiedzialnego w przypadku zmniejszenia ceny urzędowej. Co prawda rząd zgadza się z zamysłem projektodawców, jednak zwarac uwagę, iż ogólne zasady wystawiania faktur i korekt unormowane są ustawą o podatku VAT i ich modyfikacja inną ustawą jest "niezgodne z zasadami technik prawodawczych".

Stanowisko NRA po ostatnich zmianach cen urzędowych

 • Opublikowano: 04 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do Ministra Zdrowia pismo, w którym apeluje o wprowadzenie rozwiązań kompensujących aptekarzom straty powstałe w wyniku zmian cen urzędowych. Jednocześnie Naczelna Rada Aptekarska prosi apteki o nadsyłanie informacji na temat wysokości tych strat.

Pisma do MZdr. oraz do aptek znajdują się w załącznkach.

Strony