Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

  • Opublikowano: 22 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek umieszczania na recepcie kodu pocztowego świadczeniodawcy i numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Oznaczałoby to, iż wszystkierecepty wystawione po 12.12.2015 a nie zawierające tych danych mogą zostać potraktowane przez NFZ jako nieważne. 

Jednak w koncowej częśći tej ustawy znajduje się następujący wpis: 

Projekt wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia

  • Opublikowano: 18 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia umieszczono informację o udostępnieniu do konsultacji projektu przepisów wprowadzających bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-75-w-konsultacjach-zewnetrznych

dokument dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280103/12328617/12328618/dokument...

Zmiany w polityce lekowej

  • Opublikowano: 12 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wicemimister zdrowia Krzysztof Łanda przedstawił na konferencji „Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", zorganizowanej przez kancelarię DZP oraz firmę Sequence założenia nowej polityki lekowej państwa. W najbliższym czasie rząd przedstawi własny projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zajmie się także ograniczeniem wywozu z Polskich niektórych leków, zmianami w systemie finansowania programów lekowych, niestandardowych terapii i leczenia chorób rzadkich.

Debata w Sejmie nad obywatelskim projektem zmiany ustawy refundacyjnej

  • Opublikowano: 12 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

W czwartek w Sejmie debatowano nad obywatelskim projektem zmiany ustawy refundacyjnej i ustawy o zawodzie lekarza, przygotowanym przez Porozumienie Zielonogórskie. Projekt został przygotowany 3 lata temu, ale dopiero teraz rozpoczeto nad nim prace. Rząd popiera podstawową propozycję PZ, jaką jest przyznanie prawa do refundacji leku nie tylko wg. wskazań ChPL, ale także praktyki kinicznej. Nie zagadza się natomiast na określanie prawa do refundacji na pomocą wpisania na recepcie kodu ICD choroby (min.

Strony