Pismo Ministra Zdrowia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ZSMOPL

  • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceminister zdrowia  Janusz Cieszyński skierował do GIF pismo, w którym proponuje, by w okresie przejściowym nie nakładać kar na podmioty nie realizujące prawidłowo nakazów raportowania do ZSMOPL. Zdaniem ministra Główny Ispektor Farmaceutyczny powinien rozważyć poprzestanie na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa.