Ministerstwo Zdrowia na temat ZSMOPL

  • Opublikowano: 28 Marzec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-1-kwietnia-2019-wchodzi-obowiazek-wysy... znajdziemy zestaw filmów instruktażowych dotyczących zakładania kont podmiotów zobowiązanych do raportowania oraz dokumenty określające zakres raportowania i niektóre warunki techniczne raportów. Część z tych dokumentów już publikowaliśmy.

Przypominamy, że raportowanie dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych,aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej. Raportowaniu podlegają:

  1. produkty lecznicze
  2. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu
  3. produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4 Prawa Farmaceutycznego (import docelowy)
  4. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149 i 60

Produkty lecznicze roślinne mogą być raportowane do ZSMOPL fakultatywnie (patrz komunikat w załączeniu).

Raportowanie można rozpocząć wcześniej niż 1 kwietnia, ale wtedy podmiot zobowiązany jest przesyłać raporty codziennie w normalnym trybie.