Pismo w spr. produktów leczniczych zawiarających karbimazol lub tiamazol.

  • Opublikowano: 17 luty 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w spr. produktów leczniczych zawierających karbimazol lub tiamazol. Pismo dotyczy ewentualnych działań niepożądanych tych leków.