Dyrektywa antyfałszywkowa i jej implementacja w łańcuchu dystrybucji leków

  • Opublikowano: 14 Styczeń 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Od dnia 9 lutego 2019 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy antyfałszywkowej. Praktyczną stronę dyrektywy reguluje odpowiednie rozporządzenie delegowane. Na mocy tych dokumentów każde opakowanie leku wprowadzone do obrotu po 9 lutego musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia, które znacząco ograniczają możliwość nielegalnej dystrybucji leków sfałszowanych. Pierwszym zabezpieczeniem jest dwuwymiarowy kod kreskowy, który zawiera między innymi unikalny dla każdego opakowania numer. Drugim zabezpieczeniem jest system uniemożliwiający otwarcie opakowania bez jego nieodwracalnego uszkodzenia. Apteki ogólnodostępne i szpitalne zobowiązane są przed wydaniem leku pacjentowi zweryfikować, czy kod znajdujący się na opakowaniui jest autentyczny. Weryfikacja polega na odczytaniu kodu skanerem i porównaniu z zawartością ogólnoeuropejskiej bazy unikalnych kodów opakowań. Pozytywna odpowiedź systemu oraz nienaruszone opakowanie oznaczają, że lek jest autentyczny i może zostać wydany pacjentowi. Kolejnym krokiem jest tzw. "wycofanie" kodu z centralnej bazy kodów. Oznacza to przesłanie przez aptekę żadania oznaczenia takiego kodu w bazie jako wydanego końcowemu użytkownikowi. Gdyby ktoś ponownie weryfikował ten kod, otrzymałby ostrzeżenie, że unikalny numer opakowania został już usunięty z bazy.

Więce informacji na temat praktycznych aspektów wdrożenia i stosowania dyrektywy antyfalszywkowej znajduje się w przygotowanym opracowaniu dostępnym w w zakładce Do pobrania, w dziale Opracowania. UWAGA! Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.