Informacja Fundacji KOWAL w sprawie nadawania certyfikatów dostępu do Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków

 • Opublikowano: 20 Grudzień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków - Fundacja KOWAL informuje, że nadanie certyfikatu będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: CERTYFIKACJA – WYSYŁKA POCZTOWA

 • Fundacja KOWAL wysyła do Użytkowników Końcowych pismo pocztą tradycyjną.
   
 • Pismo zawiera:
 1. Unikalny Login do systemu PLMVS. Jest on przypisany do miejsca wykonywania przez Użytkownika Końcowego działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi. Miejsce wykonywania działalności jest jednocześnie adresem, na który przesyłamy niniejsze pismo, zgodnym z danymi dostępnymi w publicznym rejestrze administrowanym przez CSIOZ.
 2. Numer TAN – pozwalający na wygenerowanie certyfikatu.
 3. Adres e-mail jeśli widnieje w bazie CSIOZ. E-mail umożliwia przesłanie linku do zmiany hasła do systemu PLMVS oraz pobranie certyfikatu.

WAŻNE: W przypadku błędnego adresu e-mail lub jego braku w bazie CSIOZ, prosimy o przesłanie aktualnego adresu mailowego. Adres e-mail wraz z numerem identyfikacyjnym – ID, nadanym przez CSIOZ prosimy przesłać na: plmvo.support@nmvo.pl.

ETAP II: CERTYFIKACJA – WYSYŁKA E-MAILOWA

 • W ślad za korespondencją tradycyjną, na adres e-mail, KOWAL przesyła linki do:
 1. Lokalizacji certyfikatu (PKI) podmiotu uprawnionego (link).
 2. Lokalizacji Graficznego Interfejsu Użytkownika WEBGUI (link).
 3. Zindywidualizowane hasło do zalogowania się w PLMVS.
 4. Szczegółową instrukcję logowania oraz pobierania certyfikatu – z wykorzystaniem danych przekazanych obiema drogami komunikacji.

WAŻNE: Połączenie otrzymanych danych umożliwi zalogowanie, pobranie certyfikatu oraz korzystanie z systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych.

Komunikat pochodzi ze strony: http://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/certyfikacja-szczegolowe-kroki