Komunikat Prezesa URPL dotyczący Suplementu 2018 do Farmakopei Polskiej XI

  • Opublikowano: 13 Grudzień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 grudnia 2018 r. został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2018 do Farmakopei Polskiej wydanie XI. Datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2018 FP XI, w zakresie wymagań narodowych, jest dzień 1 czerwca 2019 r.

Treść komunikatu znajduje się na stronie: http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-3-grudnia-2018-r-o-suplemencie-2...