Nowe rozporządzenie ws. zapotrzebowań i wydawania leków z apteki

  • Opublikowano: 25 Październik 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod numerem 2008 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Tekst rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/D2018000200801.pdf oraz jako załącznik do niniejszego wpisu.

Nowości i zmiany w stosunku do poprzedniego normatywu:

  • wprowadzono nowy wzór zapotrzebowania na produkty lecznicze;
  • sprecyzowano czynności, jakie należy wykonać realizując zapotrzebowanie;
  • zwiększono zakres zmian, jakich można dokonać w składzie leku recepturowego;
  • nałożono obowiązek udzielania informacji dotyczących zasad przechowywania, stosowania, specjalnych środków ostrożności oraz ewentualnych interakcji wydawanych leków,
  • poszerzono zakres leków, których opakowania można dzielić, o produkty lecznicze w postaciach do podawania wziewnego;
  • dopuszczono wydanie leku w innej postaci, niż przepisana na recepcie;
  • zmieniono ewidencję recept farmaceutycznych poprzez dodanie m.in. danych o numerze serii i dacie ważności wydanego produktu leczniczego;
  • wprowadzono nowe rodzaje ewidencji: wystawionych zapotrzebowań (dotyczy podmiotów leczniczych) oraz zrealizowanych zapotrzebowań.