Komunikaty Śląskiego OW NFZ

  • Opublikowano: 02 Maj 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje aptekom następujące komunikaty:

Śląski OW NFZ zwraca się z prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz zagrożone wywozem, takie jak:

Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil.

Przypominam, że w związku z art. 96 ust 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2211 ze zm.) farmaceuta ma możliwość odmowy realizacji recepty lub wydania leku w sytuacjach budzących  wątpliwości lub podejrzenia co do ich legalności lub bezpieczeństwa. Za takie należy uznać przypadki gdy jednocześnie na rzecz jednego pacjenta wystawiono leki antagonistyczne, ilości ordynowanych leków przekraczają dawki terapeutyczne, bądź w tym samym czasie w jednej aptece realizowana jest duża liczba recept wystawionych przez jednego lekarza na dane różnych pacjentów.

 

 

Informujemy, że w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w dalszym ciągu w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym, dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy do dnia 30 czerwca 2018 roku.