Uwaga na sfałszowane recepty na Durogesic

  • Opublikowano: 24 Sierpień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje, że w aptekach pojawiły się sfałszowane recepty wystawione na Durogesic plastry przez lek.
Małgorzatę Kaczmarek z Przychodni Medicus w Opolu przy Pl. Piłsudskiego 5 (w załączeniu). 

Z wyjaśnień uzyskanych od lekarza i administracji przychodni wynika, że:
1. Podany numer recepty nigdy nie figurował w systemie placówkowym Przychodni, z którego lekarz drukuje recepty pacjentowi. Dodatkowo, Przychodnia nie posiada go w zakresach numerów recept pobranych w Portalu Świadczeniodawcy NFZ dla doktor  Małgorzaty Kaczmarek.
2. Pod wpisanym numerem PESEL, po weryfikacji w systemie Ewuś, widnieją dane innej osoby.
3. Dane pacjenta wpisane na recepcie nie figurują w systemie rejestracyjnym Przychodni, zarówno numer PESEL, jak też podane imię i nazwisko.
4. Dane Świadczeniodawcy wpisane na recepcie są niepoprawne / niepełne - m.in. Nazwa, pod REGONEM jest zawsze nazwa Poradni wystawiającej receptę (cd
nadruku) oraz kod kreskowy (w załączeniu).
5. P. dr Małgorzata Kaczmarek sygnuje swoje recepty pieczątką osobistą (wzór w załączeniu).

W przypadku posiadania lub próby realizacji takich lub PODOBNYCH recept
(trzeba zwracać uwagę na pieczątkę lekarza  - nie jest używany skrót spec.
jaki był również w sfałszowanych receptach wystawionych na OxyContin) należy
zatrzymać receptę,  powiadomić Policję, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Opolu oraz NFZ.