Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie nowych wzorów zleceń na środki pomocnicze

  • Opublikowano: 28 Czerwiec 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski
Źródło: 
WSM II - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych 
- 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24 
Komunikat nr 97/2014 
w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
 
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina: 
od 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zleceń 
określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 
wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) - 
a=033029 
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność: 
 w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie do 31 grudnia 
2014 roku, 
 w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie 
do 31 lipca 2014 roku. 
Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., które nie zostały potwierdzone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność. 
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale 
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.