Pismo Prezesa NRA do GIF

  • Opublikowano: 07 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego pismo w sprawie przestrzegania ustawowego limitu 1% aptek. Prezes Kucharewicz zwraca w nim uwagę, że w wyniku przejęć i konsolidacji spółek prawa handlowego niejednokrotnie dochodzi do nadmiernej koncetracji aptek w posiadaniu jednego przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej.