Akcja w sprawie strat poniesionych przez apteki w czasie zmian 1.01.2014

  • Opublikowano: 08 Styczeń 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z sygnałami o dużym poziomie strat, jakie poniosły apteki w czasie osttaniej zmiany cen urzędowych, NRA prosi o sporządzenie zestawienia wysokości tych strat. Pismo znajduje sięw załączniku.

Własną akcję prowadzą także izby Gdańska http://www.goia.org.pl oraz Śląska http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/5661#tabs.