Zmiany dotyczące zaopatrzenia w wyroby medyczne - środki pomocnicze.

  • Opublikowano: 01 Styczeń 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Od 01.01.2014 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&m...) oraz opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&m...). Na podstawie tych rozporządzeń Prezes NFZ wydał zarządzenie nr 90/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5870).

Śląski OW NFZ wydał stosowne komunikaty: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-1-14-ZPO-zm-2014_.pdf oraz http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-2-14-ZPO-kont_bank.pdf

W przypadku województwa śląskiego procedura zawarcia aneksu do już obowiązującej umowy wygląda następująco:

  1. złożenie oświadczenia woli o kontynuowaniu aneksu w 2014 roku (termin minął 20.12.2013);
  2. uzupełnienie zestawu produktów w Portalu Świadczeniodawcy o produkty z nowymi kodami (dopóki mogą by ważne zlecenia wystawione w 2013 na XII i kolejne miesiące, muszą pozostac stare kody);
  3. po przygotowani umowy przez OW NFZ wysłanie wniosku z numerem konta bankowego (musi byc to samo konto, co w umowie).

Wszelkie zmiany dotyczące personelu, godzin pracy, itd. mozna będzie zrobic po zatwierdzeniu przez NFZ aneksu umowy.