Korespondencja Ministerstwa Zdrowia ws. zaopatrywania aptek poza hurtowniami farmceutycznymi

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej znajduje się korespondencja pomiędzy tą izbą a ministerstwem zdrowia dotycząca wymogu zaopatrywania się aptek wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych. Z pisma tego wynika, iż obowiązek taki istniej lylko w stosunku do wszystkich produktów leczniczych oraz innych towarów, które są objęte system refundacji. Pozostały asortyment może byc zabywany z innych źródeł.Informacja ta jest dostępna pod adresem http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5785.html