Recepty transgraniczne

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opublikowano dziennik ustaw 2013-1293 wprowadzający od 8.11.2013 zmiany do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w zakresie recepty transgranicznej.

DU-2013-1293
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1293

Pojawił się także 

- komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę trans graniczną

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/koldlaaptek_20131107_trangr.pdf

- i komunikat dla lekarzy

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komdlalekarzy_20131107_trasgr.pdf

W załącznikach znajduje się także pismo Prezesa NRA do aptekarzy.