Przopomnienie o końcącym się okresie edukacyjnym

  • Opublikowano: 07 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy wszystkim czynnym zawodowo magistrom farmacji zatrudnionym w aptekach i hurtowniach o kończącym się drugim okresie szkoleń ciągłych farmaceutów,

 w przeważającej części okres ekukacyjny farmaceutów to lata 2009-2013

Aptekarzy, którzy zakończyli już drugi  okres edukacyjny  prosimy o przekazywanie kompletu certyfikatów i zaświadczeń do biura CzOIA. Przypominamy, że zakończenie okresu szkoleniowego polega na uzyskaniu 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów ze szkoleń zakończonych testem (tzw"twardych"). Punkty zostaną wpisane do programu, a następnie farmaceuta wpisze je indywidualnie do "Karty szkolenia ciągłego" (do pobrania w biurze CzOIA) i złoży do zaliczenia Prezesowi CzOIA.