Ponowna prośba o udział w ankiecie dot. płatności kartami

  • Opublikowano: 07 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ankieta dotycząca opłat kartami kredytowymi Ponowna prośba – ponieważ do dnia dzisiejszego udział w ankiecie wzięło zaledwie 12 podmiotów z Polski.Taka postawa jest niezrozumiała szczególnie dlatego, że w Polsce opłaty dla aptek za transakcje realizowane kartą kredytową należą do najwyższych w Europie.Jest bardzo duża szansa, aby to zmienić – ale Komisja Europejska musi mieć odpowiednią ilość aktualnych danych w tym zakresie. W ubiegłym miesiącu przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że podjęte zostaną prace nad odpowiednimi zmianami prawa. Jednak zaangażowanie podmiotów rynku detalicznego z uwzględnieniem aptek funkcjonujących w Polsce będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia. W Polsce apteki ponoszą duże koszty związane z płatnościami dokonywanymi przez pacjentów kartą kredytową. Ponieważ jest to problem występujący również w innych krajach Unii Europejskiej, prowizja za opłatę kartą kredytową jest obecnie analizowana w coraz większym stopniu przez instytucje europejskie. Komisja Europejska rozpoczęła wiele dochodzeń w sprawach antymonopolowych w zakresie opłat kartami kredytowymi. W tym kontekście, Komisja Europejska zbiera informacje dotyczące rynku opłat, w szczególności w zakresie użycia różnych form płatności w sektorze handlu detalicznego – w tym również w aptekach. Rezultaty tej ankiety będą wspierać analizę Komisji Europejskiej w zakresie używania różnych form opłaty oraz w zakresie dochodzeń antymonopolowych dotyczących opłat pobieranych za różne formy opłaty. Z tego względu zapraszamy do udziału w ankiecie. Komisja Europejska wybrała firmę Deloitte do przeprowadzenia tej ankiety w 10 państwach członkowskich (Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Polska i Szwecja). Ankieta dotyczy przedsiębiorców w sektorach handlu detalicznego oraz usług. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadają już Państwo informacje, o które prosi Komisja Europejska. W tym wypadku, odpowiedź na ankietę zajmie ok 15-30 minut. Pytania dotyczą głównie rocznej liczby i wartości przetwarzanych opłat związanych z różnymi formami opłat, które akceptuje Państwa apteka. Udział w ankiecie jest prosty – należy kliknąć na podany link http://dexsurvey.deloitte.com/?xid=50634 strony internetowej zawierającej ankietę, kliknąć na "First Time Users" i wypełnić ankietę.