Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia

  • Opublikowano: 12 Wrzesień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA wystosował do Ministra Zdrowia pismo przedstawiające stanowisko izb aptekarskich w sprawie utrzymania zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Treśc pisma znajduje się w załączniku. W komunikacie skierowanym do aptek (w drugim załączniku) Prezes G.Kucharewicz dziękuje wszystkim, którzy podpisali list w sprawie reklamy aptek przygotowany przez NRA i prosi o jak najszerszy udział w akcji.