Lokalizacja plików z zawiadomieniami o kontroli

  • Opublikowano: 13 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z kontrolami przeprowadzanymi przez ŚlOW NFZ informujemy, że zawiadomienia kierowane do aptek znajdują się teraz w nieco innym miejscu.

Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy w sekcji Administracja i opcje wybrac pokaż więcej (prawy dolny róg ekranu). Następnie kliknąc na Pobranie plików technicznych NFZ; w pasku nad nazwą apteki kliknąc w Pliki techniczne a potem w widocznej tabeli w Pliki dedykowane. Po prawej stronie tabeli ukażą się pisma skierowane do apteki.

Schematycznie wygląda to tak:
Portal Świadczeniodawcy (logowanie) -> Administracja i opcje -> pokaż więcej -> Pobranie plików technicznych NFZ -> Pliki techniczne -> Pliki dedykowane

W załącznikach są zrzuty ekranu z zaznaczonymi kolejnymi poleceniami.